Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 pełni działalność o charakterze oświatowym zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska, nadzorującym – Kuratorium Oświaty.
Placówka pracuje w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Podstawę programową szkoły podstawowej określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Szczegółowe cele i zadania zespołu określa statut Miejskiego Przedszkola nr 28 oraz Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dysponuje dwoma budynkami oraz dużym obiektem sportowym. Budynki mają już przeszło 120 lat. Wnętrza budynków tworzą przyjazną atmosferę, która sprzyja stworzeniu rodzinnej atmosfery. Połączenie starej zabudowy z nowoczesnym nowym obiektem daje bardzo ciekawe i inspirujące efekty architektoniczne. W jednym z budynków znajdują się oddziały przedszkolne i szkolne, a w drugim budynku oddziały szkolne.

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1. Dyrektor 2. Wicedyrektor
3. Rada Pedagogiczna 4. Rada Rodziców
5. Samorząd Uczniowski
6. Administracja
7. Obsługa

W ramach komórek organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 utworzono następujące stanowiska:
1. Nauczyciele:
- zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
- zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z arkuszem
organizacyjnym 2. Psycholog 3. Pedagog 4. Bibliotekarz

2. Administracja:
- Główny księgowy
- Samodzielny referent
- Pomoc administracyjna

3. Obsługa: - Pomoc nauczyciela – Woźna oddziałowa - Woźna - Opiekun dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły
- Sprzątaczki - Intendent - Kucharka – Pomoc kuchenna - Robotnik gospodarczy
- Dozorcy

Zadania dyrektora zespołu określa statut szkoły i przedszkola. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu KP. Wicedyrektor jest współorganizatorem całokształtu działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami. Szczegółowe zadania wicedyrektora sprecyzowane są w zakresie obowiązków. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, pedagog, psycholog, logopeda realizują zadania statutowe oraz zadania zlecone przez przełożonych. Sekretarz szkoły realizuje zadania związane z zakresem obowiązków oraz zadania zlecone przez dyrektora szkoły. Robotnik gospodarczy, dozorcy, woźne, sprzątaczki, pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe, intendent, kucharka, pomoce kuchenne, opiekun dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły realizują zadania zgodnie z zakresem obowiązków oraz zadania zlecone przez przełożonego. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców działających w oparciu o Regulamin Rady Rodziców. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów i działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZSP3 zał 1.docx)STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZSP3 zał 1.docx[ ]13 kB2021-02-23 21:23
Pobierz plik (schemat struktury organizacyjnej zał 1a.pdf)schemat struktury organizacyjnej zał 1a.pdf[ ]35 kB2021-02-23 21:23

 

Imię i nazwisko: Katarzyna Romejko
Stanowisko: p.o. dyrektora
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2420958 lub 698 297 041 
Fax: +48.32.2420958


Imię i nazwisko: Joanna Przewdzing
Stanowisko: wicedyrektor
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2420958
Fax: +48.32.2420958
   
Imię i nazwisko: Beata Dembeck
Stanowisko: wicedyrektor
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2420958
Fax: +48.32.2420958


Imię i nazwisko: Jadwiga Banisz
Stanowisko: Główny księgowy
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2420958
Fax +48.32.2420958

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Rudzie Śląskiej

Liczba oddziałów: 23    ilość uczniów:  379


ul. Główna 40
41-711
Ruda Śląska

+48.32.2420958

+48.698297041

+48.32.2420958
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://sp14ruda.edupage.org/

 

NIP: 641-22-15-090 000727564

REGON: 000727564

 

godziny urzędowania sekretariatu: 7:00 – 15:00

 

Przyjmowanie stron:


Dyrektor szkoły:  mgr inż. Ewa Stepuch

przyjmuje w godz. od 8:00 – 15:00  z wyłączeniem godzin dydaktycznych.

 

Pedagog szkolny: mgr Dorota Hadam

przyjmuje w:    poniedziałek    od  9:00  - 14:00
                            wtorek         od  9:00 - 14:30
                            środa           od  11:30 - 16:30  
                            czwartek      od  9:45   - 14:45
                            piątek          od  8:00  - 11:30Psycholog szkolny: mgr Barbara Jendryczko

przyjmuje w:      poniedziałek  od  11:40 - 12:40
                           wtorek            od  15:20 - 15"50
                           środa              od  10:40 - 12:40  i od 13:30 - 15:30
                           czwartek        od   8:00 – 11:30
                           piątek             od   7:30 – 10:30Świetlica czynna codziennie w godz. od 7:30 - 16:30


Obiady wydawane są w godz. od 12:30 – 14:00


Pielęgniarka szkolna

przyjmuje w poniedziałek w godz. od 10:15 - 15:05 oraz w  czwartek w godz. od 7:30  - 15:05

 

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information