Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 pełni działalność o charakterze oświatowym zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska, nadzorującym – Kuratorium Oświaty.
Placówka pracuje w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Podstawę programową szkoły podstawowej określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Szczegółowe cele i zadania zespołu określa statut Miejskiego Przedszkola nr 28 oraz Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dysponuje dwoma budynkami oraz dużym obiektem sportowym. Budynki mają już przeszło 120 lat. Wnętrza budynków tworzą przyjazną atmosferę, która sprzyja stworzeniu rodzinnej atmosfery. Połączenie starej zabudowy z nowoczesnym nowym obiektem daje bardzo ciekawe i inspirujące efekty architektoniczne. W jednym z budynków znajdują się oddziały przedszkolne i szkolne, a w drugim budynku oddziały szkolne.

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1. Dyrektor 2. Wicedyrektor
3. Rada Pedagogiczna 4. Rada Rodziców
5. Samorząd Uczniowski
6. Administracja
7. Obsługa

W ramach komórek organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 utworzono następujące stanowiska:
1. Nauczyciele:
- zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
- zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z arkuszem
organizacyjnym 2. Psycholog 3. Pedagog 4. Bibliotekarz

2. Administracja:
- Główny księgowy
- Samodzielny referent
- Pomoc administracyjna

3. Obsługa: - Pomoc nauczyciela – Woźna oddziałowa - Woźna - Opiekun dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły
- Sprzątaczki - Intendent - Kucharka – Pomoc kuchenna - Robotnik gospodarczy
- Dozorcy

Zadania dyrektora zespołu określa statut szkoły i przedszkola. Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu KP. Wicedyrektor jest współorganizatorem całokształtu działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami. Szczegółowe zadania wicedyrektora sprecyzowane są w zakresie obowiązków. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, pedagog, psycholog, logopeda realizują zadania statutowe oraz zadania zlecone przez przełożonych. Sekretarz szkoły realizuje zadania związane z zakresem obowiązków oraz zadania zlecone przez dyrektora szkoły. Robotnik gospodarczy, dozorcy, woźne, sprzątaczki, pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe, intendent, kucharka, pomoce kuchenne, opiekun dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły realizują zadania zgodnie z zakresem obowiązków oraz zadania zlecone przez przełożonego. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców działających w oparciu o Regulamin Rady Rodziców. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów i działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZSP3 zał 1.docx)STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZSP3 zał 1.docx[ ]13 kB2021-02-23 21:23
Pobierz plik (schemat struktury organizacyjnej zał 1a.pdf)schemat struktury organizacyjnej zał 1a.pdf[ ]35 kB2021-02-23 21:23

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information