Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego przedszkola nr 28 w Rudzie Śląskiej.

Miejskie Przedszkole nr 28 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 28

 • Data publikacji tej wersji strony internetowej :

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Romejko

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 242 09 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej

 • Adres: ul. Główna 40, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 242 09 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajdujące się od ulicy Głównej, drugie od strony placu zespołu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  2. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ul. Głównej. Drzwi otwierane ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) bądź przez naciśnięcie dzwonka (w godzinach zamknięcia placówki).

  3. Drugie wejście znajduje się na terenie placu zespołu, przeznaczone jest dla uczniów i pracowników oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne.

  4. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych z wyjątkiem miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

  5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

  6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind.

  7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

  8. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  9. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja dostępności MP 28.docx)Deklaracja dostępności MP 28.docx[ ]15 kB2021-02-23 21:19
Pobierz plik (sp14@sileman.net.pl_20210226_083933.pdf)sp14@sileman.net.pl_20210226_083933.pdf[ ]195 kB2021-03-02 18:21

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

 • Data publikacji tej wersji strony internetowej :

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Romejko

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 242 09 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej

 • Adres: ul. Główna 40, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 242 09 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku A zespołu prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajdujące się od ulicy Głównej, drugie od strony placu zespołu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Do budynku B zespołu prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajdujące się od ulicy Głównej, drugie od strony placu zespołu. Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 3. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ul. Głównej. Drzwi otwierane ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) bądź przez naciśnięcie dzwonka (w godzinach zamknięcia placówki).

 4. Drugie wejście znajduje się na terenie placu zespołu, przeznaczone jest dla uczniów i pracowników oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne.

 5. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych z wyjatkiem miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  

 6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 7. W budynkach na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind.

 8. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja dostępności.docx)Deklaracja dostępności.docx[ ]17 kB2021-02-23 21:18
Pobierz plik (sp14@sileman.net.pl_20210226_083348.pdf)sp14@sileman.net.pl_20210226_083348.pdf[ ]200 kB2021-03-02 18:21

Informacje o BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej strony www. Na stronie BIP opublikowane są artykuły usystematyzowane wg "Menu Podmiotowego" oraz "Przedmiotowego".

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

 • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu bipinfo.pl
 • przejście ze strony głównej BIP: bip.gov.pl

 


 

Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnego „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych odnośników „Menu przedmiotowego”, „Menu Podmiotowego” bądź "Menu Górnego" użytkownik przechodzi do poszczególnych kategorii przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przemieszczanie po artykułach zawartych w poszczególnych kategoriach. "Wyszukiwarka" BIP jest elementem strony umożliwiającym wyszukiwanie treści merytorycznej biuletynu czyli tekstu znajdującego się na stronie. Umożliwia ona również wyszukiwanie tekstu w wszystkich plikach zamieszczonych na stronie. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę wyświetli tytuł artykułu/dokumentu i fragment treści oraz przyporządkowanie artykułu/dokumentu do właściwej sekcji/kategorii. Element "najczęściej czytane" pozwala użytkownikowi przejść w szybki sposób do informacji które są najczęściej czytane na stronie przez odwiedzających BIP. Klikając w tytuł artykułu/dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego miejsca na stronie. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się przez odnośnik „Strona główna” - dostępny z każdego poziomu Biuletynu. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się poprzez odnośnik zawarty w logo BIP

Menu strony

 • menu przedmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako pierwsze dostępne menu od góry
 • menu podmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako tuz pod menu przedmiotowym
 • menu górne - znajduję się w górnej części strony

Elementy strony

 • wyszukiwarka - znajduję się po prawej części strony
 • najczęściej czytane - znajduję się po prawej części strony tuż pod wyszukiwarką

 


 

W przypadku gdy informacje są udostępniane w postaci oddzielnych plików w formacie MS Office (*.doc), Adobe Acrobat (*pdf), Open Office (*odt) lub spakowanych archiwów z rozszerzeniem (*zip) jako publikacje złożone są umieszczane w tabeli poniżej danego artykułu z możliwością pobrania dokumentów lub pod wskazanym adresem.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]58 kB2014-12-01 20:50
Pobierz plik (wniosek.odt)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]26 kB2014-12-01 20:50
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]17 kB2014-12-01 20:50

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information